Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Su Telšių regiono savivaldybėmis, nevyriausybinėmis organizacijomis, globos įstaigomis tariamasi dėl socialinių paslaugų ateities

pasitarimasPastaruosius mėnesius Telšių regione vyksta susitikimai, siekiant išsiaiškinti savivaldybių ketinimus teikti socialines paslaugas, įgyvendinus Dūseikių socialinės globos namų pertvarką, ypatingai akcentuojant būtinybę asmenims su protine ir (ar) psichine negalia užtikrinti bendruomenines paslaugas, tokias kaip grupiniai gyvenimo namai, savarankiško gyvenimo namai, apsaugotas būstas, dienos užimtumas ir kitos.

„Šalia bendruomeninių paslaugų svarbi išlieka specializuotos slaugos ir socialinės globos paslauga, tad savivaldybių atstovams tenka svarbus uždavinys įvertinti tokios paslaugos poreikį, turimų infrastruktūros objektų tinkamumą, galimus partnerius“, – akcentuoja Telšių ir Klaipėdos regionų pertvarkos procesų ekspertė Živilė Jurgutienė.

Kaip atkreipia dėmesį ekspertė, Telšių regionui ruošiantis planus ateičiai svarbu nusimatyti, kad kuriama koordinuota pagalbos ir paslaugų sistema leistų visose stacionariose įstaigose globojamiems asmenims su negalia gauti bendruomenines paslaugas tų žmonių gyvenamosios vietos savivaldybėje.

Primename, kad, rengiantis tolimesniems institucinės globos pertvarkos žingsniams, visų savivaldybių prašoma numatyti planuojamas socialinių paslaugų rūšis ir apimtis, siūlomus infrastruktūros objektus, preliminarų lėšų poreikį, galimus plėtros projektų vykdytojus ir partnerius.