Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Sumažėjo vaikų nusikalstamumas

Jurbarko rajone jau beveik neliko vaikų gyvenančių Vaikų globos namuose. Pasak Skalvijos vaikų globos namų direktoriaus Nerijaus Jarilino, 33 vaikai jau gyvena bendruomenėse, o likę 7 Skalvijos vaikų namuose gyvenantys vaikai šį mėnesį persikraustys į namą Smalininkuose. Vaikai gyvena individualiuose gyvenamuosiuose namuose Viešvilėje iš Smalininkuose. Jie gyvena 5 – 8 vaikų šeimynose.

Pasak N.Jarilino, vaikams persikelti į gyvenamuosius namus iš Vaikų namų nebuvo sunku, nes jie apie pasikeitimus buvo informuoti iš anksto. „Aišku persikraustyti nebuvo lengva, nes visi vaikai, gyvenantys Vaikų namuose, laiko save viena šeima. Jie nori bendrumo, vieni kitus palaiko, gerai sutaria tarpusavyje, tačiau mažesnėse bendruomenėse ramiau,“ – komentuoja N.Jarilinas.

Sąlygos šiuose namuose yra daug geresnės. „Buitinės sąlygos individualiuose namuose yra tikrai geresnės negu Vaikų namuose. Vaikai turi atskirą buitinę techniką, internetą, geresnes sąlygas mokytis,“ – sako Skalvijos vaikų globos namų direktorius.

Be tėvų globos likusiems vaikams, pasak N.Jarilino, svarbiausia yra patogi aplinka ir ramybė. Persikėlę iš Vaikų namų jie tai tikrai turi. Be to gyvenant mažesnėse bendruomenėse būna mažiau triukšmo ir mažiau galimybių daryti blogus darbus susijungus į grupes. „Ne paslaptis, kad Vaikų namuose gyvenantys vaikai turi įvairią patirtį, ateina iš komplikuotų šeimų. Kai kurie vaikai ateina su kriminaline istorija. Ir gyvendami Vaikų namuose jie bando pritaikyti savo patirtį. Tačiau gyvenant mažose bendruomenėse vaikai elgiasi ramiau, galimybių formuotis grupėms būna mažiau,“ – pasakoja direktorius.

Bendruomeniniuose namuose vaikai kartu su socialiniu darbuotoju mokosi savarankiško gyvenimo. Kartu važiuoja nusipirkti maisto, noriai gamina valgyti. Vaikai iš juos globojančių socialinių darbuotojų įgauna daug gyvenime reikalingų įgūdžių ir patirties.