Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Telšių regione klasterio dalyviai aptarė bendruomeninių paslaugų teikimo aktualijas

Balandžio 14 d. Mažeikių rajono savivaldybėje vyko Institucinės globos pertvarkos klasterio dalyvių apskrito stalo diskusija, kurioje dalyvavo Mažeikių ir Telšių savivaldybių vadovai, Telšių, Rietavo, Plungės, Mažeikių Vaikų teisių apsaugos, socialinės paramos ir rūpybos skyrių, socialinių paslaugų centro atstovai, GIMK specialistai, ir kitų socialines paslaugas teikiančių įstaigų atstovai.
Regioninio lygmens Pertvarkos procesų ekspertė Telšių regione Laima Jurytė-Zakarauskienė pristatė projekto ,,Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje“ eigą, įgyvendinamas veiklas, Plungės vaikų globos namų atstovai aptarė, kaip bus teikiama socialinio globėjo paslauga Telšių regione – globėjų ir įtėvių mokymo konsultantai išsakė nuomonę, kad regione nelengva rasti norinčių būti socialiniais globėjais.
>
Diskusijos metu pabrėžta, kad Telšių regione yra įmonių, kurios pasirengusios teikti palydimosios globos ir atokvėpio paslaugas namuose ir įstaigoje proto ir/ar psichikos negalią turintiems asmenims ir jų šeimoms, taip pat aptartos numatomos Dūseikių socialinės globos namų pertvarkos idėjos ir siūlymai.

Po diskusijos dalyviai aplankė neįgaliųjų VšĮ ,,Vilties erdvė“, kuri Mažeikių mieste ir rajone gyvenantiems sutrikusio intelekto žmonėms teikia socialinės globos paslaugas – ilgalaikę, trumpalaikę ir dienos socialinę globą. Šioje įstaigoje dienos metu veikia šiuolaikiškai įrengtos, patogios, jaukios patalpos, kuriose asmenys su negalia užsiima įvairia veikla, rankdarbiais – drožinėja iš medžio, gamina atvirutes, neria vašeliu, lipdo molinius dirbinius ir kt. Užsiėmimus veda kompetentingi darbuotojai. Grupinio gyvenimo namuose, kurie taip pat įrengti šioje įstaigoje, asmenys su proto ir/ar psichikos negalia gauna trumpalaikę ir ilgalaikę socialinę globą.
Diskusijoje taip pat dalyvavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinių paslaugų ir Socialinės globos įstaigų skyrių vyr. specialistės Agnė Uogintienė, Daiva Adomavičiūtė, projekto,,Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje” Vaiko ir šeimos gerovės ekspertas Audrius Natkevičius.