Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Vaiku gynimo dieną į dangų pakilo 100 balionų su linkėjimais kiekvienam Lietuvos vaikui!

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba kartu su lopšeliu – darželiu „Mažylis“ šiandien paminėjo tarptautinę vaikų gynimo dieną šventėje „100 vaikų – 100 balionų! Už kiekvieną Lietuvos vaiką!“.

100 lopšelio-darželio auklėtinių vienu metu į dangų paleido 100 balionų su linkėjimais kiekvienam Lietuvos vaikui!

„Šiandien, vaikai, yra jūsų šventė! Vaikų gynimo diena! Jūs dar labai maži, bet kai paaugsite, suprasite, kokia ši diena yra svarbi! Mums suaugusiems, jūsų tėveliams, seneliams, jūsų broliams ir sesėms, jūsų auklėtojoms labai svarbu, kad jūs būtumėte saugus, linksmi, turėtumėte daug draugų, daug žaistumėte ir darytumėte tai, kas jums patinka! Kad kuo ilgiau būtumėte nerūpestingi, patirtumėte daug nuotykių ir išmoktumėte daug naujų dalykų! Kieno balsas šiame pasaulyje pats svarbiausias? Vaiko! Jūsų, vaikai, balsas visiems mums yra pats svarbiausias!,“ – kreipdamasis į vaikus šventės metu kalbėjo direktoriaus pavaduotojas, pavaduojantis direktorių Jan Maciejevski.

Šventės metu kiekvienam vaikui įteikta „Vaiko Konstitucija“, kuri kiekvienam mažyliui primins, jo prigimtines teises ir pareigas. Šiuo dokumentu siekiama užtikrinti, kad visi pasaulio vaikai turėtų laimingą vaikystę.

Tikimės, kad „Vaiko Konstitucija“, parengta vadovaujantis Vaiko teisių konvencija, prisidės prie to, kad kiekvienas Lietuvos vaikas džiaugtųsi vaikyste ir augtų sveikas, laimingas ir atsakingas.

Svarbu, kad visi Lietuvos vaikai žinotų, jog kiekvienas Vaikas turi prigimtinę teisę į gimimą, į saugią vaikystę, į tėtį ir mamą, į asmeninį gyvenimą, turi teisę būti apsaugotas nuo smurto, teisę kreiptis dėl pagalbos, pasidalyti savo sunkumais su kitais.

Šventė skirta priminti, kad vaikų teisėmis rūpinasi daugybė žmonių. Lietuvos vaikų teises gina Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba.