Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Žmonių su negalia integracija atviroje darbo rinkoje: siūlymų paketas

Negalią turintys žmonės nori jaustis oriai, būti lygiaverčiais visuomenės nariais, turėti lygias galimybes visose gyvenimo srityse. Vienas iš būdų skatinti žmonių su negalia lygiavertiškumą – sudaryti sąlygas jų tvariam užimtumui atviroje darbo rinkoje kartu su kitais, negalios neturinčiais visuomenės nariais. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija tęsia viešąsias konsultacijas su socialiniais partneriais, kuriose bus aptartas ministerijos siūlymų paketas, kaip sudaryti palankesnes sąlygas negalią turinčių žmonių įdarbinimui atviroje darbo rinkoje. 

„Tinkamas darbo aplinkos sukūrimas žmonėms su negalia skatina jų socialinę integraciją, didina galimybę dalyvauti visuomeniniame gyvenime ir jaustis visaverčiais. Sėkmingi įdarbinimo atviroje darbo rinkoje pavyzdžiai rodo, kad negalią turintis žmogus, pritaikius jam darbo vietą, neretai yra geresnis ir patikimesnis darbuotojas, palyginti su negalios neturinčiu asmeniu. Jis sėkmingai kuria pridėtinę vertę ne tik darbdaviui, bet ir visai visuomenei. Tikimės, jog diskusijose su socialiniais partneriais rasime geriausius sprendimus, kaip palengvinti žmonių su negalia integraciją atviroje darbo rinkoje“, – sako socialinės apsaugos ir darbo viceministrė Justina Jakštienė.

Tai, kad žmonės su negalia labiau nori dirbti atviroje darbo rinkoje, patvirtina ir statistika. Absoliuti dauguma dirbančių neįgaliųjų dirba atviroje darbo rinkoje. 2021 m. I pusmečio pabaigoje dirbančių darbingo amžiaus neįgaliųjų buvo 44 579, iš jų socialinėse įmonėse dirbo kiek daugiau nei 4 500  t. y.  apie 10 proc.  

Siūloma parama dirbantiesiems atviroje darbo rinkoje

ĮDARBINIMAS SUBSIDIJUOJANT. Siūloma ilginti subsidijavimo trukmę taikant periodiškumo principą, neišskiriant pagal negalios pobūdį.

DARBO VIETŲ PRITAIKYMAS. Šią priemonę siūloma taikyti bedarbių ir dirbančių įdarbinimui ar darbo vietos išlaikymui, subsidijuoti darbo priemonių, darbuotojo aplinkos, gamybinių ir poilsio patalpų pritaikymą.  

PAGALBA ĮDARBINANT IR PRADĖJUS DIRBTI. Siūloma nauja priemonė – darbo funkcijų pritaikymas. Tai metodinė ir konsultacinė pagalba pritaikant darbo vietas asmenims su sunkia ar vidutine negalia pagal jų poreikius. Siekiant sudaryti sąlygas negalią turinčiam darbuotojui, kai to reikia, gauti pagalbą darbo funkcijų atlikimui, siūloma subsidijuoti darbo asistento išlaidas. 

SVARBU. Planuojama tęsti ir iki šiol taikomas priemones, t. y. paramą profesiniam mokymui, judumui, savarankiško užimtumo rėmimą žmonėms su negalia. Numatoma tobulinti ir tęsti įdarbinimą subsidijuojant.

Socialinės įmonės

Šiuo metu valstybės teikiama pagalba socialinėms įmonėms, įdarbinančioms žmones su negalia, yra 5 kartus didesnė, nei valstybės teikiama pagalba įmonėms, veikiančioms atviroje darbo rinkoje ir įdarbinančioms neįgaliuosius. 

Nors valstybės pagalba socialinėms įmonėms yra gerokai didesnė, ji neužtikrina proporcingai didesnio negalią turinčių asmenų užimtumo, t. y. nors gauna didesnį finansavimą, neįdarbina daugiau neįgaliųjų.

Be to, būtina keisti ir skirtingą valstybės pagalbos teikimo laikotarpį Socialinėse įmonėse ir atviroje darbo rinkoje dirbantiesiems. Tą patį darbingumo procentą ir negalios pobūdį turintis žmogus gauna didesnį subsidijavimą, jeigu dirba socialinėje įmonėje. 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos inf.