Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Šiaulių regionas

PARENGTAS ŠIAULIŲ REGIONO INVESTICIJŲ PROJEKTAS

Informuojame, jog jau yra parengtas Institucinės globos pertvarkos II etapo Šiaulių regiono investicijų projektas „Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir psichikos negalia plėtra Šiaulių regione“.

Šiame investicijų projekte nagrinėjamas Ventos SGN, Šiaulių VGN „Šaltinis“ bei Šiaulių regiono savivaldybių ilgalaikės globos paslaugų laukiančių asmenų su proto ar psichine negalia (diagnozės TLK F20-F29 ir TLK F70-F79) apgyvendinimas bendruomenėse, kuriose tikslinei grupei sukuriamos galimybes naudotis bendruomenei skirtomis bendro naudojimo paslaugomis (tame tarpe dienos užimtumu ar socialinėmis dirbtuvėmis). Taip pat projektu sukuriama/pritaikoma infrastruktūra Šiaulių regione specializuotos slaugos ir socialinės globos paslaugoms teikti.

Kviečiame susipažinti su projektu:

„Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir psichikos negalia plėtra Šiaulių regione“, investicijų projektas

Šiaulių regiono schema