Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Akimirkos iš sporto šventės „Pajudėk“

Birželio 15 d.  Akmenės rajono paramos šeimai centre vyko sporto šventė „Pajudėk“, kurioje dalyvavo esami ir būsimi globėjai, asmenys prijaučiantys ir besidomintys globa. Dalyvius sveikino Akmenės rajono savivaldybės administracijos atstovai, kurie džiaugėsi subūrę bendraminčius neformalioje aplinkoje. Šventėje aktyviai dalyvavo vaikai, gyvenantys Akmenės rajono paramos šeimai centro Vaiko globos padalinyje, Agluonų kaimo bendruomenė, globėjai iš viso Akmenės rajono. Gražus dalyvių būrys rungtyniavo linksmose sportinėse estafetėse, varžėsi šaškių ir šachmatų turnyruose. Tiek suaugusius, tiek vaikus į savo žaidimų ratą  kvietė ir linksmino „Dėdulis Dominykas“. Žmonės, kurie pirmą kartą lankėsi Akmenės rajono paramos šeimai centre, turėjo galimybę susipažinti su Vaiko globos padaliniu ir pamatyti, kaip įsikūrę jame gyvenantys vaikai,  pasivaikščioti ir apžiūrėti aplinką. Asmenims, besidomintiems globa, buvo dalinami lankstinukai, jie buvo supažindinami su globos ir įvaikinimo procedūromis. Šventėje savo apsilankymu pradžiugino ir Šiaulių regiono pertvarkos procesų ekspertė Eglė Jurkutė. Aktyviai pajudėję, šventės dalyviai  vaišinosi savo ir svečių atvežtais skanėstais.

Akmenės rajono paramos šeimai centro kolektyvas dėkoja šventės dalyviams ir rėmėjams: Balsių stovyklos, UAB „Gerilita“ vadovams, užimtumo specialistui L. Lileikiui už paramą bei pagalbą organizuojant šventę.