Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Atvejo vadyba: bendruomeninių paslaugų įvairovė, bendradarbiavimas ir kiti sėkmingam darbui būtini komponentai

Atvejo vadybaVisuose Lietuvos regionuose vykstančiuose atvejo vadybos mokymuose su šeimomis dirbantys socialiniai darbuotojai didina kompetencijas, aptaria praktikoje kylančius iššūkius ir galimus jų sprendimus.

Kaip pastebi Panevėžyje mokymuose dalyvavęs institucinės globos pertvarkos procesų ekspertas Gytis Baltrūnas, dalyvius domino situacijos su šeimomis, kuriose vienas iš tėvų arba abu tėvai turi psichikos ir (ar) proto negalią, veiksmų ir sprendimų galimybės.

Taip pat aptartas darbas su šeimomis, kuriose auga vaikai su negalia. „Mokymai naudingi dėl praktinių situacijų nagrinėjimo ir pritaikymo, ypatingai, kuomet šeimose auga neįgalūs, proto ir (ar) psichikos negalią turintys vaikai. Tokioms šeimoms turėtų būti skirtas tiek atvejo vadybininkas, tiek kitų socialinių ir kitokių paslaugų teikėjas, veikiantis toje savivaldybėje“, – pasakoja ekspertas.

Bendruomeninės paslaugos, pabrėžia G. Baltrūnas, yra vienas iš svarbiausių pagalbos šeimai komponentų: „Mokymų dalyviai akcentavo, kad būtinas platus tokių paslaugų spektras, nes tai yra vienas iš kertinių atvejo vadybininko veiklos sėkmę garantuojančių dalykų.“

„Mokymuose taip pat paliestos tokios temos kaip bendravimas su šeimomis, kurių gyvenimo būdas ar įpročiai skiriasi nuo visuomenei įprastų, mobiliosios komandos, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos vaidmuo, tarnybos ir savivaldybių darbuotojų funkcijų atskyrimas bei pasiskirstymas, – sako G. Baltrūnas. – Taip pat didelis dėmesys skirtas atvejo vadybininko ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus sąlyčio taškams, bendram darbui.“

Pasak institucinės globos pertvarkos eksperto, mokymų dalyviai išsakė nuomonių, kad nors vis dar kyla nemažai klausimų, pagrindiniai atvejo vadybos principai ir dokumentų pildymo klausimai tapo aiškesni.

Mokymuose „Kokybiška atvejo vadyba teikiant paslaugas vaikams ir jų šeimoms (globėjams, rūpintojams)“ Lietuvoje iš viso dalyvauja 180 socialinių darbuotojų, kurie pagal Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą vykdo atvejo vadybininkų funkcijas. Mokymus veda lektorės Lina Danusevičienė (Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas), Indrė Gajdosikienė (Vilniaus universitetas) bei Julija Eidukevičiūtė (Vytauto Didžiojo universitetas, Klaipėdos valstybinė kolegija).

Dalyviai išsamiai susipažįsta su atvejo vadybos ir šeimos konferencijos metodais bei jų taikymu socialiniame darbe, atvejo vadybos teisiniu reglamentavimu bei darbo principais, proceso etapais, analizuoja atvejo vadybos paslaugos teikimo specifiką, atsižvelgiant į skirtingų tikslinių grupių poreikius, kitus aspektus, atlieka praktines užduotis ir aptaria darbo metu kylančias problemas bei galimus jų sprendimus.

Atvejo vadybininko pareigybė – viena iš vaiko teisių apsaugos sistemos pertvarkos naujovių, siekiant stiprinti pagalbą šeimoms ir vaikams bei labiau orientuojantis į prevenciją, plečiant bendruomenines paslaugas.

Atvejo vadybininkai – tai specialistai, kurie sutelkia pačią šeimą ir visus reikalingus specialistus dėl sunkios situacijos šeimoje. Taip užtikrinama prevencinė ir visapusiška pagalba.