Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Globos įstaigoms ruošti pertvarkos planus padės profesionalūs ekspertai

Pertvarkos logotipas - laumžirgis

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos,  įgyvendindama projektą „Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje “ , Centrinės informacinės viešųjų pirkimų sistemos tinklapyje paskelbė  Pertvarkomų globos įstaigų pertvarkos planų rengimo ekspertinio ir metodinio konsultavimo bei stebėsenos paslaugų viešąjį pirkimą.

Iki š. m. lapkričio 1 d. iš viso turi būti parengti ir pristatyti 26 pertvarkoje dalyvaujančioms globos įstaigoms individualūs pertvarkos planai – kiekvienai projekte dalyvaujančiai  socialinės globos įstaigai.  Šios paslaugos tikslas – užtikrinti ekspertinę konsultacinę pagalbą tiek įstaigoms, tiek ir fiziniams bei juridiniams asmenims, rengiantiems individualius įstaigų pertvarkos planus.

Suburta ekspertų komanda turės konsultuoti ir teikti metodinę pagalbą, kuri apima konsultacijų grafiko su pertvarkomomis globos įstaigomis sudarymą; ekspertinės metodinės (pertvarkos planų šablonų parengimo) ir konsultacinės pagalbos teikimą, rengiant individualius įstaigų pertvarkos planus; pertvarkos planų įgyvendinimo kompleksinės priežiūros bei stebėsenos vykdymo aprašo parengimą pertvarkomos globos įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai; parengtų įstaigų pertvarkos planų peržiūrą, suderinimą ir pateikimą; parengtų pertvarkos planų pristatymą.

Metodinės medžiagos parengimas turi remtis užsienio šalių patirtimi, gerąja praktika ir pan. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2017 m. kovo 13 d. 10 val. 00 min.

Su pirkimo dokumentais ir sąlygomis galima susipažinti http://cvpp.lt/index.php?option=com_vpt&theme=new&task=view&tender_id=329014 ir interneto svetainėje www.pertvarka.lt adresu http://www.pertvarka.lt/veikla/viesieji-pirkimai/