Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Marijampolėje – regiono GIMK atestuotų socialinių ir VTAS darbuotojų susitikimas

Marijampolės regiono Pertvarkos procesų ekspertės Laimutės Bagdanavičienės iniciatyva Marijampolės socialinės pagalbos centre vasario 24 d. susitiko regiono GIMK atestuoti socialiniai ir VTAS darbuotojai.

Susitikime aptarti Institucinės globos pertvarkos procesai, analizuoti sunkumai, dalintasi patirtimi, diskutuota globos ir įvaikinimo viešinimo ir sklaidos, bendruomenių įtraukimo ir  budinčių/ socialinių globėjų paslaugų  temomis.

Susitikimo dalyviai domėjosi pastarosios paslaugos organizavimu. Šakių, Vilkaviškio, Kalvarijos, Kazlų rūdos  bei Marijampolės savivaldybių atstovai tvirtino, kad norinčių tapti socialiniais globėjais esama, tačiau kol nesutvarkyta teisinė bazė, neįteisintas socialinio globėjo institutas, neparuošti tvarkos aprašai, savivaldybių Tarybos  nesiryžta priimti sprendimo.

Susitikime dalyvavę Marijampolės savivaldybės socialinių reikalų departamento vadovai pabrėžė, kad parengtą dėl tėvų globos netekusio vaiko laikino apgyvendinimo ir laikinosios (trumpalaikės) socialinės globos, budinčio globėjo šeimoje organizavimo ir išmokų už vaiko globą (rūpybą) mokėjimo tvarkos aprašo sprendimą teisininkai tvirtinti nerekomendavo.

Pasak Marijampolės socialinės pagalbos centro vadovų, socialinių/budinčių globėjų svarba jau neabejojama – Marijampolėje ketinama steigti socialinių globėjų centrą, tačiau kyla nemažai neaiškumų.

Savo patirtimi viešinant globą ir įvaikinimą bei įtraukiant  bendruomenes pasidalino  Kazlų rūdos savivaldybės specialistai. Paminėtina, kad sunkiausia buvo gauti valdžios palaikymą viešinant, o organizuojant socialinių globėjų paiešką itin svarbu įtraukti vietos bendruomenių atstovus. Susitikimuose seniūnijose, mokyklose dalyvavo pedagogai, pašto darbuotojai, ūkininkai, socialiniai darbuotojai, kaimo bendruomenių pirmininkai, medicinos darbuotojai.

Pabrėžta, kad pirmieji susitikimai buvo nelengvi, tačiau jau yra rezultatas – surasti aktyvūs bendruomenės nariai, kurie domisi globėjo statusu – GIMK atestuotos socialinės darbuotojos netrukus Kazlų rūdoje pradės vesti įtėvių mokymus ir konsultacijas net 7 asmenims.

Kalvarijos savivaldybės specialistai pasidžiaugė, kad savivaldybė skyrė lėšų, kurios  panaudotos spausdinant plakatus, lankstinukus, esamiems globėjams organizavo kalėdinį renginį. Pasidžiaugta, kad pradėtus darbus tęs Kalvarijos savivaldybės šeimos globos namuose dirbti pradėjusios atestuotos socialinės darbuotojos. Susitikimo dalyviai išsiskirstė su viltimi, kad SADM pateiktas pasiūlymas – įteisinti socialinio globėjo institutą – Seimo pavasario sesijoje bus priimtas.