Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Pagėgių savivaldybėje vyko alternatyvių institucinei globai paslaugų aptarimas

Praėjusią savaitę Pagėgių savivaldybėje vyko vadovų, Socialinės paramos, Vaiko teisių apsaugos skyrių, socialines paslaugas teikiančių įstaigų  specialistų, seniūnijų socialinių darbuotojų susitikimas, kuriame  Institucinės globos pertvarkos procesų ekspertė Tauragės regionui Marijona Janavičienė pristatė pirmajame  proceso etape įgyvendinamą projektą „Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje“.

Šis projektas orientuotas į tris tikslines pertvarkoje dalyvaujančias grupes: vaikus,  likusius be tėvų globos ar patiriančius riziką, vaikus ir jaunimą, turinčius proto ar  (ir) psichikos negalią,  ir suaugusius, turinčius proto ir (ar) psichikos negalią,  bei jų šeimos narius.

Ekspertė supažindino savivaldybių atstovus su projekto įgyvendinamomis veiklomis, artimiausiais planais,  su socialinių globėjų paslaugos ypatumais, pasidalino kitų savivaldybių gerosios praktikos pavyzdžiais.

Susitikimo metu dalyviai aptarė alternatyvių institucinei globai socialinių paslaugų poreikį Pagėgių savivaldybėje, diskutavo apie naujų formų bendruomenines paslaugas. Seniūnai domėjosi socialinių globėjų paslaugos organizavimu ir reikalavimais šiai  paslaugai. Socialinių paslaugų centro atstovai pristatė jų įstaigoje organizuojamus  globėjų (rūpintojų), įtėvių mokymus ir konsultacijas, kalbėjo apie vykdomas globėjų paieškas savivaldybėje.

Susitikime nuspręsta, kad organizuojant socialinių globėjų paiešką, būtų įtraukti ir vietos bendruomenių atstovai. Todėl artimiausiu metu numatyta surengti susitikimą, kuriame aktyviai dalyvautų ir bendruomenės atstovai.