Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Panevėžio regiono vietos lyderių mokymai padeda aiškiau suprasti savo vaidmenį pertvarkos kontekste

Vasario 22 d. Panevėžyje vyko pirmieji vietos lyderiams skirti mokymai „Bendruomenėje teikiamų paslaugų plėtros vadyba savivaldybėje”, kuriuos vedė VšĮ „Šeimos santykių instituto” lektoriai.

Panevėžio regiono savivaldybių atstovams, specialistams, socialines paslaugas administruojantiems ir šias paslaugas teikiančių įstaigų atstovams pristatyta pertvarkos konteksto analizė ir paslaugos bendruomenėje, bendradarbiavimo tarp institucijų svarba paslaugų tinklo kūrime, taip pat vadybos funkcijų realizavimas.

Mokymų metu aptarti institucinės globos ir bendruomeninių paslaugų skirtumai, kliūtys siekiant bendrų tikslų. Akcentuotos bendruomeninių paslaugų teigiamos pusės – kliento įtraukimas sprendžiant įvairius klausimus, susijusius su jo gyvenimu, dalyvavimas bendroje veikloje, individualus požiūris į kiekvieną klientą, paslaugų lankstumas.

Mokymuose dalyvavusios Panevėžio regiono pertvarkos procesų ekspertės Dalės Natanienės teigimu, dalyviai aktyviai dalyvavo paskaitose ir praktinėje veikloje, nagrinėjo pasirinktas situacijas konkrečiose įstaigose, bendruomenėse.

Diskusijose pasidalinta pastebėjimais, įžvalgomis apie šiuo metu vykstančius institucinės globos pertvarkos procesus, aptartos socialinių globėjų veiklos ir paslaugų teikimo bendruomenėje galimybės. Taip pat susipažinta su užsienio šalių ir Lietuvos savivaldybių gerosios praktikos pavyzdžiais plėtojant paslaugas bendruomenėje.

Panevėžio regione vykstantys mokymai dalyviams suteikia žinių, stiprina gebėjimus efektyviai organizuoti ir užtikrinti kokybiškus, savalaikius sprendimus, sudarančius sąlygas savivaldybėse tvariai pereiti nuo institucinės globos plėtojant paslaugas bendruomenėje.