Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Panevėžio regionas: aktuali išlieka svarbiausia veikla – savivaldybių gyventojų motyvacijos tapti globėjais ar įtėviais didinimas

Siekiant susipažinti su Kauno vaikų gerovės centro „Pastogė“  veikla, geraja patirtimi, Panevėžio regiono pertvarkos procesų ekspertė Dalė Natanienė drauge su Panevėžio soc. paslaugų centro, Vaikų globos skyriaus (Vaikų grupinio gyvenimo namai), Socialinės pagalbos skyriaus vadovais, Panevėžio miesto savivaldybės Socialinių reikalų skyriaus atstovais apsilankė Kauno vaikų gerovės centre „Pastogė“, kur susitiko su budinčių globėjų ir įvaikinimo tarnybos socialiniais darbuotojais.

Susitikimo metu „Pastogės” darbuotojai dalinosi patirtimi, kaip įgyvendinama ir kaip veikia budinčių globėjų programa, pasakojo, su kokiais iššūkiais tenka susidurti. Atvykę specialistai išgirdo daug naudingos informacijos apie programą, domėjosi budinčiųjų globėjų darbo pobūdžiu, budinčių globėjų paieška ir atranka, darbo apmokėjimu. Apžiūrint patalpas, pasisemta gerų idėjų, taip pat susitarta keistis informacija, bendrauti ir bendradarbiauti.

Lietuvoje vykstančios institucinės globos pertvarkos vienas iš svarbiausių tikslų – užtikrinti darnią aplinką ir sąlygas kiekvienam vaikui (ir turinčiam negalią vaikui) augti savo šeimoje, o likusiems be tėvų globos vaikams augti globėjų, įtėvių šeimoje ar šeimynoje ir gauti pagalbą bendruomenėje. Panevėžio miesto ir rajono savivaldybėms įtėvius ir globėjus pagal GIMK (Globėjų ir įtėvių mokymas ir konsultavimas) programą ruošia Panevėžio socialinių paslaugų centro atestuoti socialiniai darbuotojai, kurie ne tik moko bei konsultuoja būsimus ir esamus įtėvius, globėjus, bet ir stebi, vertina vaiko globos įgyvendinimo procesą, pagal poreikį veda tęstinius mokymus, organizuoja savitarpio pagalbos grupes.

Panevėžio socialinių paslaugų centro direktorės Linos Kazokienės teigimu, šiandien pastebimas didesnis susidomėjimas galimybėmis tapti įtėviu ar globėju. Šiuo metu Panevėžio miesto savivaldybėje jau rengiama budinčio globėjo (rūpintojo) šeimoje organizavimo tvarka.

Budinčių globėjų poreikis priklausys ir nuo nuolatinių globėjų skaičiaus. Aktuali išlieka svarbiausia ir pagrindinė veikla – savivaldybių gyventojų motyvacijos tapti globėjais ar įtėviais didinimas.