Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Globos įstaigose bus įvertinti gyventojų individualūs poreikiai ir sudaryti individualūs planai

Pertvarkos logotipas - laumžirgisValstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos gruodžio 19  d. Centrinės informacinės viešųjų pirkimų sistemos tinklapyje paskelbė pertvarkai atrinktų bandomųjų socialinės globos įstaigų gyventojų individualių poreikių vertinimo ir kiekvieno įvertinto tikslinių grupių atstovo individualaus plano sudarymo paslaugos pirkimo techninę specifikaciją.

Paslaugų  teikimo metu bus įvertinti projekte dalyvaujantys socialinės globos įstaigų gyventojai ir kiekvienam sudarytas individualus planas.

Kiekvienai tikslinei grupei –  globos įstaigose gyvenantiems be tėvų globos likusiems vaikams, globos įstaigose gyvenantiems proto ir (ar) psichikos negalią turintiems vaikams bei  proto ir (ar) psichikos negalią turintiems suaugusiems bus nustatyti  individualūs poreikiai  ir sudaryti individualūs planai.

Perkamos paslaugos skirtos įgyvendinti  projekto „Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje“  uždavinį – teikti vaikams ir jų šeimoms individualius poreikius atitinkančias naujų formų bendruomeninių paslaugas ir pagerinti esamų socialinių paslaugų prieinamumą bei kokybę.