Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Pertvarkos ekspertai Prezidentūroje pristatė institucinės globos alternatyvas

 

prezidentura-2

Prezidentūroje įvyko susitikimas su  Institucinės globos pertvarkos I etapo projektą įgyvendinančiais nacionaliniais ir regioniniais ekspertais. Susitikime dalyvavo ir su globos pertvarkos eiga Lietuvoje susipažino paskirtasis socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis bei Prezidentės patarėja socialinės politikos klausimais dr. Ramunė Guobaitė-Kirslienė, kurie domėjosi įgyvendinamomis pertvarkos veiklomis, problemomis, iššūkiais, su kuriais susiduria ekspertai, kaip prie pertvarkos procesų prisideda savivaldybės.

Regiono ekspertai supažindino su savivaldybių ir jose esančių globos įstaigų pasirengimu pertvarkai, su globos įstaigų, savivaldybių vadovų ir vietos lyderių pozicijomis, požiūriu į pertvarką. Ekspertai pažymėjo, kad toli gražu ne visos savivaldybės aktyviai įsijungia į pertvarkos procesus,  taip pat yra ir globos įstaigų, neturinčių savo tvirtų nuostatų pertvarkos klausimais. Tačiau yra ir labai aktyvių  savivaldybių – lyderių, kurios, anot pertvarkos regiono  ekspertų, kaip branduolys, savo pavyzdžiu ir pilotiniais sprendimais gali padėti pasyvioms savivaldybėms įsitraukti  į pertvarkos procesus. Paskirtasis ministras L. Kukuraitis pasidžiaugė pozityviais pokyčiais:  savivaldybės tampa atviresnės – tai leidžia glaudžiau ir veiksmingiau bendradarbiauti su vietos valdžios atstovais, ekspertai yra gerai susipažinę su esama situacija regione –  tai duoda teigiamus rezultatus.

Ypatingas dėmesys susitikime skirtas vaikų iki 3 metų globai. Nuo kitų metų sausio 1 dienos įsigaliojus Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuotoms pataisoms, vaikai į globos įstaigas galės būti siunčiami tik išimtinais atvejais ir tik iki 3 mėnesių, o vaikų laikinoji globa galės trukti ne ilgiau nei 12 mėnesių. Taip siekiama paspartinti savivaldybių darbą su biologinėmis šeimomis arba sparčiau tvarkyti vaiko statusą globai šeimoje arba įvaikinimui.

Susitikime buvo aptartos ir bendruomeninės socialinės paslaugos, pakeisiančios šiuo metu globos institucijų teikiamas paslaugas gyventojams, panaudojant  globos įstaigų darbuotojų profesinę patirtį ir žinias. Šiuo metu vyksta globos įstaigų darbuotojų kompetencijų ir motyvacijų vertinimai, kvalifikaciją keliantys mokymai.

prezidentura-3

Projektą „Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje“ įgyvendina Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kartu su Neįgaliųjų reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Projektas, kaip pasirengimas pertvarkos vykdymui, truks iki 2018 metų balandžio mėn. Vėliau, iki 2020 metų, bus vykdoma paslaugų infrastruktūros plėtra ir teikiamos naujų formų paslaugos tikslinėms grupėms.

prezidentura-4