Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Įvertinti 237 įstaigose globojami vaikai

VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuro atstovė Aurelija Jankienė pristatė atlikto vaikų poreikių vertinimo pertvarkomose globos įstaigose išvadas.

Įvertinti įvairaus amžiaus 237 vaikai, globojami Ventos socialinės globos namuose, Obelių vaikų globos namuose, Panevėžio Algimanto Bandzos kūdikių ir vaikų globos namuose, Šiaulių vaikų globos namuose „Šaltinis“ ir Šiaulių kūdikių namuose.

A.Jankienė informavo, jog vertinant nustatyti pagrindiniai vaikų poreikiai – reguliarus jų sveikatos tikrinimas, raidos vertinimas, psichinės-emocinės sveikatos bei švietimo paslaugos. O globos formos – globa ne giminaičių šeimose, globa giminaičių šeimose ir vaikų grąžinimas į biologines šeimas.

Pranešėja kalbėjo ir apie iššūkius – įstaigų negatyvus požiūris į pokyčius, pertvarką, joms sunku priimti įgyvendinamą idėją, kyla neaiškumų dėl pateiktų metodikų. Taigi, A. Jankienės teigimu, labai svarbu, esant situacijos dinamikai, kada nuolat keičiasi ir vaiko, ir institucijos situacija, ir požiūris bei strategija, dalijimasis patirtimi, bendra kalba, bendras darbas, pagalba vieni kitiems ir palaikymas. 

Visas pranešimas: Konferencija 2017 10 26 Vilnius