Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Konferencijoje – Bulgarijos, Gruzijos ir Latvijos patirtis

Pranešimą apie deinstitucionalizaciją Bulgarijoje, Gruzijoje ir Latvijoje bei vis dar nebaigtus pokyčius skaitė Tarptautinės SOS vaikų kaimų organizacijos regiono programų plėtros patarėjai Andro Dadiani ir Radostina Paneva. Jie pirmiausia akcentavo, kad  institucinės globos pertvarkos pagrindas – ne pavieniai projektai, o konkretus sisteminis pokytis, konkreti politika, reikalaujanti atsakingo tam tikro planavimo, aiškios vizijos.

Trys pagrindiniai pertvarkos dalykai yra: naujų paslaugų sukūrimas, prevencijos paslaugos ir iš vaikų globos namų išeinančių jaunų žmonių parengimas, teikiant jiems paslaugas.

Paminėta, kad Latvijoje siekiama labai sumažinti vaikų, augančių vaikų globos namuose, skaičių iki 2023 m., Bulgarijoje – iki 2025 m. O Gruzijoje nėra vaikų globos namų, išskyrus dvi įstaigas, skirtas neįgaliems vaikams, jau nuo 2015 m.

Pranešėjai pabrėžė, kad pertvarkant institucinę globą svarbų vaidmenį vaidina bendras sutarimas, informavimas, nuoseklus įsitraukimas, valstybės lankstesnė finansinė sistema ir investicijos.

Dadiani ir R. Paneva kalbėjo apie vaikų, kurie iš globos namų perkeliami į globėjų šeimą ar bendruomeninius vaikų globos namus, patiriamas traumas, jų sutrikusį prieraišumą, kad jiems labai reikalinga terapija, specialios paslaugos. Pasak jų, nemažai streso patiria ir vaikų globos namų darbuotojai dėl nežinomybės, nepasirengimo atitinkamai globai, todėl reikalinga šiuos specialistus  šviesti, kelti jų kvalifikaciją – tokiu būdu juos parengti pokyčiams.

Visas pranešimas: 171026- De-i presentaition- Lith-RPa, ADa