Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Kaišiadorių rajono savivaldybėje diskutuota apie vaikų globos aktualijas

Kaišiadorių rajono savivaldybėje kovo 2 d. vyko apvalaus stalo diskusija temomis „Vaikų globos aktualijos“ ir „Socialinių paslaugų teikimas ir galimybių teikti paslaugas NVO gerieji pavyzdžiai“. Diskusijos metu pristatyta projekto „Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje” tikslai, įgyvendintos ir šiuo metu vykdomos veiklos, naujos bendruomeninės paslaugos, socialinių globėjų institutas. Vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistai supažindino su esama situacija rajone, aptarti vaikų globos klausimai.

Diskusijos metu pristatyta projekto „Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje” tikslai, įgyvendintos ir šiuo metu vykdomos veiklos, naujos bendruomeninės paslaugos, socialinių globėjų institutas. Vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistai supažindino su esama situacija rajone, aptarti vaikų globos klausimai.

Paparčių Šv. Juozapo šeimos namų atstovai pristatė teikiamas socialines paslaugas ir nuo 2017 m. teikiamą GIMK atestuotų specialistų pagalbos globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams bei siekiantiems jais tapti paslaugą. Socialinės paramos skyriaus atstovai informavo apie Kaišiadorių rajono savivaldybės šeimų globoti (rūpintis) vaikais skatinimo formas. Nuo 2017 m. iš savivaldybės biudžeto mokamas priedas globėjui (rūpintojui) fiziniam asmeniui už vaiko globą (rūpybą), kurio dydis už globojamą vaiką iki 3 metų – 300 Eur/mėn, o už globojamą (rūpinamą) vaiką nuo 3 iki 18 metų – 200 Eur/ mėn., taip pat pasidalino mintimis apie savivaldybės paslaugų bendruomenei plėtros planus. Diskutuota ir apie socialinių globėjų veiklos organizavimo galimybes.

Susitikime taip pat dalyvavo Kaišiadorių rajono savivaldybės meras Vytenis Tomkus, Kauno regiono pertvarkos procesų ekspertė Vilma Rudzinskienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja Eglė Mockevičienė, Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė Vida Kalaušienė, VšĮ Paparčių Šv. Juozapo šeimos namų, Bendruomenių atstovai ir kiti suinteresuoti asmenys.