Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Kelmėje – apie institucinės globos pertvarkos ateitį

KelmeTrečiadienį Šiaulių regiono pertvarkos procesų ekspertė Eglė Jurkutė institucinės globos pertvarkos eigą ir ateities perspektyvas pristatė Kelmės rajono savivaldybės, socialinių paslaugų įstaigų, vietos bendruomenės atstovams.

„Stacionarių socialinės globos įstaigų pertvarkos tikslas – sudaryti sąlygas neįgaliems suaugusiems asmenims gauti individualias jų poreikius atitinkančias bendruomenines paslaugas. Tai apima tiek su apgyvenimu susijusias paslaugas, tiek ir nesusijusias bendruomenėje teikiamas paslaugas, tokias kaip, pavyzdžiui, atvejo vadyba, asmeninio asistento pagalba, įdarbinimas su pagalba, dienos užimtumo paslaugos ir kitos“, – aiškino Eglė Jurkutė.

Kaip pristatymo metu akcentavo ekspertė, labai svarbu, kad iki spalio 10 d., kaip kad prašoma, savivaldybė numatytų planuojamas socialinių paslaugų rūšis ir apimtis, siūlomus infrastruktūros objektus, preliminarų lėšų poreikį, galimus plėtros projektų vykdytojus ir partnerius.

Susitikime dalyvavo Kelmės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus, Socialinių paslaugų centro, Liolių socialinės globos namų, Vaiko ir šeimos gerovės centro, Kelmės specialiosios mokyklos, nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių atstovai.

Vaidos Sutkienės nuotrauka