Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Klaipėdos, Marijampolės ir Utenos regionų specialistai domėjosi socialinio globėjo paslauga

pastoge-8Siekdami inicijuoti institucinei globai alternatyvių paslaugų teikimą, nemažas būrys savivaldybių, įstaigų atstovų apsilankė Kauno vaikų gerovės centre „Pastogė“, kur turėjo galimybę susipažinti su socialinių globėjų veiklos organizavimo ypatumais.

Susitikimo metu Kauno vaikų gerovės centro „Pastogė“ vadovas Ričardas Kukauskas pasidalino patirtimi, kaip nuo 2015 m. įgyvendinama budinčių globėjų programa, apibrėžė budinčių, socialinių ir atokvėpio globėjų (rūpintojų) veiklos organizavimo panašumus ir skirtumus, pristatė Latvijos vaiko teisių apsaugos principus, papasakojo apie kitų šalių vaiko teisių apsaugos priemones.

Susitikime dalyvavo Klaipėdos, Šilutės, Anykščių, Ignalinos, Marijampolės savivaldybių atsakingų padalinių vadovai, specialistai,  Aulelių, Saugų, Gargždų, Didžiasalio, Šilutės ir kt. vaikų globos namų ir socialinių paslaugų centrų atstovai, Klaipėdos ir Utenos regionų pertvarkos procesų ekspertai.

Siekiant įgyvendinti vieną iš svarbiausių Institucinės globos pertvarkos tikslų – užtikrinti darnią aplinką ir sąlygas kiekvienam vaikui (ir turinčiam negalią vaikui) augti savo šeimoje, o likusiems be tėvų globos vaikams augti globėjų, įtėvių šeimoje ar šeimynoje ir gauti pagalbą bendruomenėje, pertvarkos projekte ,,Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų  sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje“ kiekviename Lietuvos regione numatyta bandomoji socialinio globėjo paslauga. Lietuvoje kasmet apie 2 tūkst. vaikų netenka tėvų globos, o per  3  tūkst. vaikų šiuo metu gyvena vaikų globos namuose.