Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Laikinas atokvėpis: laukiame jūsų pastabų ir nuomonių

Wednesday 20Institucinės globos pertvarkos ekspertai parengė Laikino atokvėpio paslaugos teikimo aprašo projektą. Kviečiame susipažinti ir teikti savo pastebėjimus, kuriems aspektams pritariate, o kuriuos siūlytumėte tobulinti. Jūsų nuomonių laukiame diskusijų forume. Norint diskutuoti forume, pirmiausia kviečiame užsiregistruoti.

Laikino atokvėpio paslaugos teikimo aprašo projektas

Laikino atokvėpio paslauga yra trumpalaikio pobūdžio asmens, turinčio negalią, globotinio (rūpintinio) socialinės priežiūros paslauga, kai šiuos asmenis auginantys tėvai, prižiūrintys šeimos nariai ar globojantys (prižiūrintys) asmenys laikinai dėl tam tikrų priežasčių negali jais pasirūpinti.

Laikino atokvėpio paslaugos gavėjais laikomi tėvai, šeimos nariai, globėjai (rūpintojai), globotojai, savo namuose prižiūrintys ar globojantys asmenis, kuriems reikalinga priežiūra. Ekspertai pastebi, kad paslauga galėtų būti teikiama ne tik turintiems negalią vaikams ir suaugusiesiems, bet ir vaikams, netekusiems tėvų globos, kuriems nustatyta globa (rūpyba) globos centre, socialinio globėjo šeimoje, globėjo giminaičio šeimoje arba šeimynoje. Šios paslaugos tikslas – suteikti trumpalaikį poilsį šeimos nariams, tėvams, globėjams ar rūpintojams, kurie rūpinasi (globoja) asmenimis su proto ar (ir) psichikos negalia, vaikais, netekusiais tėvų globos, padėti jiems atgauti jėgas ir energiją, suteikti galimybę dalyvauti darbo rinkoje, pasirūpinti kitais artimaisiais, dalyvauti sociokultūriniame visuomenės gyvenime.

„Per dienų dienas prižiūrėdami artimąjį, turintį proto ar psichikos negalią, esame labai pavargę. Pavargstame nuo nuolatinės atsakomybės ir rūpesčio. Artimasis, turintis proto ar psichikos negalią, tarsi pririša prie savęs. Būna, kad negalime nueiti net pas gydytoją rimtai susirgę, jau nekalbant apie pilnavertes atostogas su kitais šeimos nariais, giminių, teatrų lankymą ar šiaip pasivaikščiojimą miesto parke. Dažniausiai prašome draugų, artimųjų pagalbos, kai reikia savo artimąjį su negalia palikti vieną. Bet ne visada ir jie turi laiko ar galimybių. Pritrūkstame laiko sau, negalime atsikvėpti, susitvarkyti savo „einamų“ reikalų. Dažnai neturime net teisės sirgti ir gultis ligoninėn, nes nebus kas prižiūri, kai mes sirgsime“. Tokios mintys kirba ne vieno tėvo, giminaičio ar globėjo, prižiūrinčio turintį proto ar psichikos negalią asmenį, galvoje.

Analogiškų paslaugų poreikis iškyla ir globotojams, globėjams, šeimynų dalyviams. Paslaugų poreikį identifikuoja ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriai. Spalio mėnesį juos apklausus apie paslaugų poreikį šeimoms, vaikams, asmenims su negalia ir globėjams, jie laikiną atokvėpį įvardijo kaip vieną būtiniausių paslaugų.

„Rengdami aprašą rėmėmės šiuo metu projekte vykdomų pilotinių laikino atokvėpio (namuose ir įstaigoje) paslaugų teikimo patirtimi, paslaugos teikėjų ir paslaugos gavėjų rekomendacijomis. Taip pat naudojomės užsienio šalių (Islandijos, Suomijos, Švedijos) patirtimi, kur paslauga teikiama ir yra pasiteisinusi. Norime, kad ši paslauga būtų socialinės priežiūros paslauga, kuri būtų užtikrinta kiekvienoje savivaldybėje, o paslaugos teikėjas gali būti kiekvienas ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis arba viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, atitinkantys nustatytus šiame apraše reikalavimus. Prioritetas pirkti paslaugas (pasirenkant paslaugos teikėją) būtų teikiamas nevyriausybinėms organizacijoms, nes jos geriausiai žino savo tikslinės grupės poreikius“, – sako institucinės globos pertvarkos ekspertė Lina Gulbinė.

Laikino atokvėpio paslauga, priklausomai nuo poreikio, galėtų būti teikiama nuo 2 iki 24 val. per parą iki 7 parų per savaitę. Nepertraukiamai paslauga gali būti teikiama ne ilgiau kaip 30 parų. Bendra paslaugos trukmė negali būti ilgesnė kaip 30 parų (720 val.) per 12 mėnesių. Išimtinais atvejais, pvz., susirgus žmogų prižiūrinčiam asmeniui, susirgus ar mirus artimam žmogui – iki 90 parų. Tokiu atveju bendra paslaugos teikimo trukmė negali viršyti 90 parų (2160 val.) per 12 mėnesių.

Laikino atokvėpio paslauga gali būti teikiama (priklausomai nuo paslaugos gavėjo ir individualaus poreikio) vaiko ar suaugusiojo namuose, laikino atokvėpio globotojo namuose, budinčio globotojo namuose, socialinio  globėjo namuose, socialinės priežiūros paslaugas teikiančioje įstaigoje, šeimynos namuose, įstaigoje (bendruomeniniuose vaikų globos namuose).

Kadangi tai individualizuota, lanksčiai reaguojanti į paslaugos gavėjų, tėvų, globėjų, šeimos poreikius paslauga, ji pastariesiems suteiktų didesnę laisvę, teisę į poilsį, pagerintų jų gyvenimo kokybę.