Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Lietuvai reikia institucinės globos pertvarkos

Švedijos ilgametė patirtis parodė, kad paslaugos bendruomenėje skatina asmenų su negalia savarankiškumą, socializaciją, todėl institucinės globos pertvarka Lietuvoje yra būtina. Norint sėkmingai įgyvendinti pertvarkos projekte išsikeltus tikslus Lietuvoje, verta mokytis ir imti pavyzdį iš gerųjų praktikų ir būtina investuoti į personalo kompetencijas, nes užtikrinti pagalbą priimant sprendimus, paramą kasdieniniam gyvenime gali tik specialistas, kuris geba ir žino, kaip tai padaryti. Juk institucinės globos pertvarka vykdoma dėl asmens, svarbiausia „nepamesti“ jo poreikių.

Vizito metu išryškėjo šie aspektai:

  • Institucinės globos pertvarka Švedijoje yra ilgalaikis procesas, trukęs beveik 50 metų.
  • Švedija šiandien negali įsivaizduoti savo globos sistemos be grupinio gyvenimo namų ir apsaugotų būstų, kurie yra pritaikyti pagal asmenų poreikius ir pasirinkimus.
  • Gyvenamųjų vietų skaičius yra lankstus ir priklauso nuo pačių žmonių pasirinkimo, svyruojantis nuo 1 iki 15 asmenų vienoje vietoje.
  • Sprendimų priėmimo teisė yra svarbi, tačiau būtina ugdyti gebėjimą tinkamai ją taikyti.
  • Visuomenės pokyčiai reikalauja laiko, todėl būtina nustatyti ilgalaikius tikslus ir veiksmus, vedančius link jų.
  • Požiūrio ir suvokimo keitimas yra didžiausias ir ilgiausiai trunkantis iššūkis, susijęs su asmeninės laisvės ir sprendimų priėmimo suvokimu.
  • Asmenys su negalia turėtų turėti galimybę patys priimti sprendimus, o aplinkiniai turėtų teikti pagalbą, bet neperimti sprendimų už juos.
  • Darbinė veikla yra svarbus socialinės politikos tikslas, siekiant užtikrinti, kad kiekvienas asmuo galėtų dirbti pagal savo galimybes ir interesus.
  • Švedijos socialinės apsaugos sistema yra aukšto lygio, tačiau ji yra nuolat vertinama ir tobulinama.