Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Marijampolės regiono savivaldybės ir globos įstaigų atstovai aptarė laikino atokvėpio paslaugos ypatumus

Kovo 17 d. Šakių rajone, Plokščių mišrių socialinių paslaugų centre  „Vilties žiedas“  vyko bandomosios Laikino atokvėpio paslaugos įstaigoje proto ir/ar psichikos negalią turintiems asmenims, jų šeimoms nariams, tėvams ar globėjams Marijampolės regione pristatymas.

Susitikimo dalyviai buvo supažindinti su laikino atokvėpio paslauga, turėjo galimybę apžiūrėti patalpas, diskutuoti ir dalintis patirtimi. Nemažai diskusijų kilo pradėjus nagrinėti konkrečias situacijas –  pvz., ar laikino atokvėpio paslaugos teikėjas galės užtikrinti vaiko, turinčio negalią, nuvežimą ir atvežimą iš mokyklos,  ar galima laikino atokvėpio paslauga neįgaliam vaikui,  maitinamam per zondą, kas bus atsakingas už dokumentų parengimą asmenims su negalia, gyvenantiems vienoje savivaldybėje, o besimokantiems ar dirbantiems – kitoje.

Didelis dėmesys buvo skiriamas  laikino atokvėpio paslaugų, kai jos pasibaigs, tęstinumo užtikrinimui.

Susitikime taip pat buvo diskutuojama  socialinio globėjo paslaugų užtikrinimo klausimais – pvz., ar bus mokamas darbo užmokestis, jei tuo metu neatsiras norinčių asmenų, turinčių proto ir/ar psichikos negalią, gauti šią paslaugą ir t.t.

 Susitikime dalyvavo Šakių, Vilkaviškio, Kazlų rūdos, Kalvarijos savivaldybių  administracijos ir socialinės paramos skyrių vedėjai, Didvydžių ir Kalvarijos socialinės globos namų ir  NVO atstovai.