Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Pertvarkos projekto ekspertai ministro pavaduotojai Vilmai Šilalienei pristatė pertvarkos eigos situaciją ir problemas

Ministro pavaduotoja Vilma Šilalienė susitiko su Institucinės globos pertvarkos projektą įgyvendinančiais Lietuvos regionų pertvarkos procesų ekspertais, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Vaiko teisių ir įvaikinimo tarnybos, Neįgaliųjų reikalų departamento vadovais.

Susitikime aptarta Pertvarkos proceso eiga, įgyvendinamos veiklos, Institucinės globos pertvarkos klasterio dalyvių bendradarbiavimas, pasidalinta įžvalgomis dėl bendradarbiavimo su savivaldybėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis dėl naujo modelio bendruomeninių paslaugų – socialinių globėjų, laikino atokvėpio, atvejo vadybos, palydimosios globos, bendruomeninių vaikų globos namų, savarankiško gyvenimo namų – teikimo.

Pokalbio  metu  taip pat akcentuota Pertvarkos viešinimo ir darbo su ją įgyvendinančias žmonėmis svarba.

Institucinės globos pertvarka siekiama perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams. Pertvarkos tikslas – užtikrinti darnią aplinką ir sąlygas kiekvienam (ir neįgaliam) vaikui augti biologinėje šeimoje, o likusiems be tėvų globos vaikams – globėjų, įtėvių šeimose ar šeimynose.

Šiuo metu įgyvendinamas pirmasis Pertvarkos etapas – kuriamos pertvarkai reikalingos sąlygos, didinamas esamų paslaugų prieinamumas. Antrame etape numatoma teikti naujų formų paslaugas tikslinėms grupėms ir plėsti paslaugų infrastruktūrą regionuose.

Pirmasis etapas truks iki 2018 metų, antrojo etapo numatoma pabaiga – 2020 metai.