Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Vaikas sėdi su mokytoja ir kąžką rašo.

Mokėjimo prašymų teikimas. Atvejo vadyba

Projekto dalyvių, kurie skaičiuojami į stebėsenos rodiklį, administravimo dokumentai teikiami ir saugomi pagal Projekto dalyvių informacijos administravimo instrukciją (toliau – Instrukcija),kurią rasite:https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/projekto-dalyviu-informacijos-administravimo-instrukcija

Mokėjimo prašymui (-ams) teikiami dokumentai:

  1. Dalyvio apklausos anketa. Pildoma paslaugos gavėjui pradėjus gauti paslaugą. Teikiama tik vieną kartą. Užpildyta, paslaugos gavėjo pasirašyta ir nuskanuota dalyvio apklausos anketa anketa atsiunčiama Projekto administratorei Angelei Charašauskienei el. paštu angele.charasauskiene@anta.lt. Siekiant, kad paslaugos dalyvis suprastų, kokia informacija pildoma Dalyvio apklausos anketoje, rekomenduojama, kartu su patvirtinta Dalyvio apklausos anketa, kurią Paslaugos gavėjas pasirašo, paslaugos gavėjui paaiškinti oficialioje formoje pateikiamą informaciją naudojant Dalyvio apklausos anketos lengvai suprantama kalba versiją.

Prieš pildant dalyvio sąrašą, paslaugos gavėjas supažindinamas su Pranešimu dėl asmens duomenų tvarkymo. Siekiant, kad paslaugos dalyvis suprastų, kad jis sutinka su jo duomenų tvarkymu, rekomenduojama, kartu su patvirtinta Pranešimo dėl asmens duomenų tvarkymo forma, paslaugos gavėjui paaiškinti oficialioje formoje pateikiamą informaciją naudojant Pranešimo dėl asmens duomenų tvarkymo formos  lengvai suprantama kalba versiją.

2. Atitiktį tikslinei grupei pagrindžiantis dokumentas. Teikiamas kartu su Projekto dalyvio anketa. Tai gali būti: Asmens darbingumo lygio / dalyvumo lygio pažyma, kur galima matyti darbingumo / dalyvumo lygį ir asmens ligos, dėl kurios nustatyta negalia, kodas (F raidė).

Asmens neįgaliojo lygio pažymėjimas ir šeimos gydytojo pažyma (forma 027/a) su nurodytu ligos kodu;

Atitiktį tikslinei grupei pagrindžiantys dokumentai siunčiami Projekto administratorei Angelei Charašauskienei el. paštu angele.charasauskiene@anta.lt kartu su Dalyvio apklausos anketa.

3. Dalyvių lankomumo sąrašai su parašais už mėn. laikotarpį. Teikiami su kiekvienu mokėjimo prašymu Paslaugos gavėjų sąrašai siunčiami Projekto administratorei Angelei Charašauskienei el. paštu angele.charasauskiene@anta.lt kas mėnesį iki kito mėnesio 10 dienos.

5. Sutartys su darbuotojais, jų gyvenimo aprašymai, išsilavinimą patvirtinantys dokumentai, pareigybių aprašymai teikiami vieną kartą, įdarbinus darbuotoją. Šie dokumentai siunčiami Projekto administratorei Rasai Šivickienei el. paštu rasa.sivickienė@anta.lt.

6. Pažyma dėl darbo užmokesčio, taikant fiksuotuosius įkainius pildoma už kiekvieną mėnesį ir siunčiama kartu su mokėjimo prašymu kas mėnesį iki kito mėnesio 10 dienos projekto specialistėms lėšų priežiūrai Zitai Birgilienei el. paštu zita.birgiliene@anta.lt arba Sigutei Krivickienei el. paštu sigute.krivickiene@anta.lt. Projekto specialistės lėšų priežiūrai susisieks su Atvejo vadybos partneriais ir informuos, kuriai iš jų šias pažymas siųsti.

7. Kartu su Pažyma dėl darbo užmokesčio, taikant fiksuotuosius įkainius, teikiamas darbo laiko apskaitos žiniaraštis.

Visų Projekto mokėjimo prašymui reikalingų dokumentų formos yra pateikiamos adresu: https://pertvarka.lt/projektai/bendruomeniniu-paslaugu-projektas-2024-2029-m/

SVARBU! Duomenys, pateikiami Dalyvių sąraše, Pažymoje dėl darbo užmokesčio, taikant fiksuotuosius įkainius ir darbo laiko apskaitos žiniaraštyje turi sutapti ir būti vienodi.