Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

ALYTAUS REGIONO INVESTICIJŲ PROJEKTAS

Parengtas Institucinės globos pertvarkos II etapo Alytaus regiono investicijų projektas

Informuojame, jog yra parengtas Institucinės globos pertvarkos II etapo Alytaus regiono investicijų projektas “Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir psichikos negalia plėtra Alytaus regione”.

 

Šiame investicijų projekte nagrinėjamas Aytaus regiono savivaldybių ilgalaikės globos paslaugų laukiančių asmenų su proto ar psichine negalia (diagnozės TLK F20-F29 ir TLK F70-F79) apgyvendinimas bendruomenėse, kuriose tikslinei grupei sukuriamos galimybės naudotis bendruomenei skirtomis bendro naudojimo paslaugomis (tame tarpe dienos užimtumu ar socialinėmis dirbtuvėmis). Taip pat projektu sukuriama/pritaikoma infrastruktūra Alytaus regione specializuotos slaugos ir socialinės globos paslaugoms teikti.

Kviečiame susipažinti su projektu:

 

Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir psichikos negalia plėtra Alytaus regione, investicijų projektas

Alytaus regiono žemėlapis su savivaldybių pavadinimais