Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Pagalba priimant sprendimus: kad apsispręsti būtų lengviau

Tikra komanda: Kristina, bičiulė Patricija ir Indrė.

Kiekvienam yra tekę susidurti su sunkumais, priimant vienokius ar kitokius sprendimus. Su tokiais sunkumais susiduria ir žmonės, turintys intelekto ar psichosocialinę negalią. Tam, kad priimti sprendimus jiems būtų lengviau, į pagalbą ateina pagalbos priimant sprendimus specialistai.

Kad sprendimus priimtų patys

Kauno „Arkos“ bendruomenės pagalbos priimant sprendimus padalinio vadovė Kristina Kalpokienė pasakoja, kad jos darbas susideda iš kelių dalių: būti asmens, turinčio intelekto ar psichosocialinę negalią, patikėtiniu,  draugu ir  vertėju. „Negalios pobūdis gali lemti komunikacijos ir informacijos supratimo trukdžius. Aš esu įrankis, kuris visą informaciją žmogui padaro prieinamą“, – savo darbą ir misiją apibrėžia specialistė.

Pagalbos priimant sprendimus paslauga skirta suaugusiems žmonėms, turintiems intelekto ar psichosocialinę negalią, kuriems nustatytas ribotas gebėjimas priimti sprendimus tam tikroje srityje.

Ši paslauga teikiama pačiais įvairiausiais klausimais: su kuo praleisti laisvalaikį, kuo užsiimti, kur ugdytis, kur dirbti, kaip ir kur leisti savo pinigus, kur ir su kuo gyventi, kokių ir kur kreiptis sveikatos priežiūros paslaugų, su kuo bendrauti, kaip auginti vaikus ir daugelyje kitų. Specialistė sako, kad šios paslaugos dėka žmogus gali priimti sprendimą, grįstą savo valia ir apsisprendimu. 

Atstovauja kliento valią

K. Kalpokienė svarsto, kad ši paslauga užtikrina neįgaliesiems galimybę būti visaverčiais visuomenės nariais. „Žmonės, turintys intelekto negalią, dažnai neturi pritaikytos pagalbos komunikuojant bankuose, valstybės institucijose. Todėl tampa priklausomi nuo savo rūpintojų, kurie, deja, ne visada atstovauja asmens interesus pagal jo valią“, – pasakoja specialistė.

Pašnekovė džiaugiasi savo klientų, „Arkos“ bendruomenėje vadinamų bičiuliais, pasiekimais. Viena bičiulė sėkmingai savanoriauja ir jau pradeda galvoti apie darbą, nors iki tol 20 metų tai atrodė neįmanoma misija. Kitai bičiulei pavyko numesti svorio ir pradėti gyventi sveikesnį gyvenimą. Dar kitas svajoja mokyti ir jau rengia medžiagą pirmajai pamokai. Viena bičiulė išpildė svajonę ir prisijungė prie teatro grupės.

Leidžia klysti

Pagalbos priimant sprendimus specialistas turi galimybę, laiko ir metodinių resursų užtikrinti, jog asmens, turinčio negalią, noras ir valia būtų išgirsti ir suprasti.

Pagalbos priimant sprendimus specialistė Indrė Jaugėlaitė sako, kad šios paslaugos dėka žmogus išmoksta prisiimti atsakomybę, planuoti ir geriau suvokti tikrovę. „Jei bičiulis sako, kad nori suorganizuoti parodą, kalbamės, ko parodai reikia, kaip jis ją įsivaizduoja. Mes esame šalia, bet visus organizavimo darbus atlieka pats bičiulis. Ir jei parodos metu jis nusivilia, kad negroja muzika, tai bus jo organizavimo pasekmės, nes jis apie tai nepagalvojo. Bet iš to jis galės pasimokyti ir kitą kartą parodą organizuos kitaip“, – apie savo darbo specifiką kalba specialistė.

Specialistė metaforiškai savo darbą lygina su švyturiu:  „Mes kaip švyturiai rodome bičiuliams kelią, įspėdamos apie pasekmes, atsakomybes, o bičiulis pats pasirenka, ar eiti tuo keliu.“

Savarankiškumas – pamatinė vertybė

Pagalba priimant sprendimus suteikiama tik tada, kai žmogus pats kreipiasi, ir tokia forma, kokią jis geriausiai supranta. Kartais specialistams tenka pasitelkti paveikslėlių kalbą ar dalomąją medžiagą. Šiame darbe, sako I. Jaugėlaitė, reikia ir daug kūrybiškumo.

Kartais į procesą reikia įtraukti ir žmogaus artimuosius, globėjus ar kitus specialistus. „Svarbus artimųjų atvirumas, įsileidimas į namus, papasakojimas apie gyvenimą namuose, jų dalyvavimas atvejo aptarimuose, tai padeda kurti planą, strategiją, susivienodinti taisykles bendruomenėje ir namuose. Apie tikslus tėvai, globėjai žino, turi galimybę pasakyti savo nuomonę ar palaikyti, tačiau stengiamės neįtraukti į procesą, kad bičiulis galėtų spręsti visiškai savarankiškai“, – sako specialistė.

I. Jaugėlaitė atkreipia dėmesį, kad jau 11 metų esame priėmę Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvenciją, tačiau tik dabar pradedame kalbėti apie neįgaliųjų įtrauktį ir lygias teises. „Jaučiu, kad galime sudrebinti šį socialinį lauką“, – apie neįgaliųjų teisę gyventi savarankiškai kalba pagalbos priimant sprendimus specialistė.

NUOTRAUKA: Kauno „Arkos“ archyvo nuotr.

TEKSTAS: Institucinės globos pertvarkos.