Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

PANEVĖŽIO REGIONO KLASTERIO DALYVIAI ANALIZAVO KOMANDINIO DARBO YPATUMUS PERTVARKOS KONTEKSTE

Birželio 22 d. Panevėžyje vyko profesinę kompetenciją didinantys mokymai ,,Komandinio darbo, modeliuojant kompleksiškai teikiamų bendruomeninių paslaugų sistemą, teoriniai ir praktiniai aspektai“. Mokymus vedė UAB „Person Premier“ ekspertas, praktikas, komunikacijos konsultantas Tomas Staniulis.

Panevėžio regiono savivaldybių administracijų, globos įstaigų, nevyriausybinių organizacijų, socialines ir švietimo paslaugas teikiančių įstaigų atstovai buvo supažindinti su institucinės globos pertvarkos tikslais, regioninio klasterio funkcijomis ir jų svarba pertvarkai. Mokymų dalyviai stiprino teorines ir praktines žinias apie komandinį darbą, mokėsi modeliuoti kompleksiškai teikiamas bendruomenines paslaugas, gilinosi, kaip suvokia pertvarkos ir klasterio tikslus bei uždavinius, iššūkius internete ir socialiniuose tinkluose. Taip pat klasterio dalyviai buvo supažindinti su užsienio šalių patirtimis, aptarė gerosios patirties sėkmingą pritaikymą ir Lietuvoje.

Seminare dalyvavusios Panevėžio regiono pertvarkos procesų ekspertės Dalės Natanienės teigimu, naujos dalyvių žinios yra labai reikšmingos užtikrinant sklandų institucinės globos pertvarkos įgyvendinimą savivaldybėse ir regione. Pasak D. Natanienės, dalyvavimas mokymuose leidžia dalyviams suprasti savo indėlio šiuose procesuose reikšmę, tarpusavio bendradarbiavimo svarbą ir būdus siekiant institucinės globos pertvarkos tikslų.

Panevėžio regiono globos pertvarka suinteresuoti asmenys buvo paraginti tapti aktyviais regioninio klasterio dalyviais, aktyviau dalyvauti klasterio veikloje, dalintis gerąja patirtimi ir šviesti visuomenę.