Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

PANEVĖŽIO REGIONE TEIKIAMOS LAIKINO ATOKVĖPIO ĮSTAIGOJE PASLAUGOS

Daugelis šeimų atsakingai rūpinasi savo šeimos nariais, turinčiais proto ar (ir) psichikos negalią, siekdami suteikti ir išlaikyti galimybę jiems gyventi namuose, dalyvauti bendruomenės gyvenime. Tačiau dėl įvairių sudėtingų gyvenimo situacijų šioms šeimoms dažnai kyla fizinių, emocinių, finansinių, sveikatos ar kitų problemų. Viena iš tokių šeimą paremiančių ir palaikančių socialinių paslaugų yra Laikinojo atokvėpio įstaigoje paslauga. Šių paslaugų teikimo tikslas – suteikti trumpalaikį poilsį šeimos nariams, tėvams ar globėjams, kurie rūpinasi vaikais ir suaugusiais, turinčiais proto ar (ir) psichikos negalią, padėti jiems atgauti energiją, jėgas, suteikti galimybę dalyvauti darbo rinkoje, sociokultūriniame visuomenės gyvenime.

Panevėžio regione šios paslaugos teikiamos Pasvalio rajono sutrikusio intelekto žmonių užimtumo centre „Viltis“. Centro direktorės Marijos Kunskienės teigimu, tėvų, globėjų ir artimųjų atsiliepimai apie pagaliau teikiamą laikiną atokvėpį labai pozityvūs – įvardijamos kaip stebuklingos paslaugos. Šios paslaugos bus teikiamos 10 asmenų. Vienam paslaugos gavėjui teikiamos paslaugos vidurkis – 336 akademinės valandos per visą paslaugos teikimo laikotarpį. Iš viso suteiktos paslaugos skaičius – 3360 akademinių valandų visiems gavėjams per metų laikotarpį. Pasvalio rajono sutrikusio intelekto žmonių užimtumo centre „Viltis“ paslaugos teikiamos savaitgaliais nuo penktadienio 17 val. iki pirmadienio 8 val., atsižvelgiant į paslaugos gavėjo (jo šeimos, tėvų ar globėjų poreikį).

Panevėžio regiono pertvarkos procesų ekspertė Dalė Natanienė, apsilankiusi įstaigoje, kurioje teikiama laikino atokvėpio paslauga, bendravo su klientais, darbuotojais, domėjosi gyvenimo sąlygomis.

Paslaugos gavėjams sukurta ir užtikrinama jų poreikius atitinkanti sveika, saugi aplinka.

.