Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Psichologinės ir socialinės pagalba neįgalių tėvų šeimoms: laukiame jūsų nuomonės

visi kartuInstitucinės globos pertvarkos ekspertai parengė Psichologinės ir socialinės pagalbos neįgalių tėvų šeimoms paslaugų teikimo aprašo projektą. Kviečiame susipažinti ir teikti savo pastebėjimus, kuriems aspektams pritariate, o kuriuos siūlytumėte tobulinti. Jūsų nuomonių laukiame diskusijų forume. Norint diskutuoti forume, pirmiausia kviečiame užsiregistruoti.

Psichologinės ir socialinės pagalbos neįgalių tėvų šeimoms paslaugų teikimo aprašo projektas

Dažnai girdime įvairių stereotipų apie neįgaliuosius, auginančius vaikus. Tai siejama su trūkumais, negebėjimu pasirūpinti ne tik savimi, bet ir vaikais, priklausomybe nuo kitų žmonių. Tad neretai neįgalieji atleidžiami nuo tam tikrų atsakomybių, ko pasėkoje atsidurti užribyje tampa labai paprasta, pastebi institucinės globos pertvarkos neįgaliųjų, turinčių proto ir (ar) psichikos negalią, ir jų šeimų srities ekspertė Simona Artimavičiūtė-Šimkūnienė.

„Visi trokštame puoselėti gražius, darnius, kupinus pasitikėjimo ir atjautos santykius šeimoje. Stengiamės įsiklausyti į kiekvieno šeimos nario poreikius ir juos atliepti. Kartais tai pavyksta labai lengvai, kartais reikia pagalbos iš šalies. Dažnai pagalbą suvokiame kaip neigiamą įsikišimą, tačiau tikslinga ir laiku suteikta pagalba tik parodo, kaip mes mylime savo artimuosius ir kaip dėl jų stengiamės“, – sako ekspertė.

Negalią turintiems tėvams auginant vaikus iškyla įvairių problemų, kurios tiesiogiai susijusios su negalia, bet ne su požiūriu į savo vaikus. Tad galima manyti, jog laiku ir tinkamai suteikta psichologinė ir socialinė pagalba tėvams iš esmės galėtų pagerinti jų gyvenimo kokybę.

Psichologinės ir socialinės pagalbos neįgalių tėvų šeimoms paslaugų teikimo aprašo tikslas – teikti reikiamas psichologines ir socialines paslaugas, kuriomis siekiama sudaryti sąlygas asmenims su negalia savarankiškai auginti ir prižiūrėti vaikus, ugdyti ir stiprinti tėvystės įgūdžius, stiprinti gebėjimus ir galimybes šeimai funkcionuoti savarankiškai.