Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

ŠIAULIŲ REGIONAS: APSAUGOTO BŪSTO PASLAUGA JAU ŽENGĖ PIRMUOSIUS ŽINGSNIUS

Šiaulių regione Apsaugoto būsto paslaugą Projekto lėšomis teikia trys partneriai:

* Klovainių sutrikusio intelekto jaunuolių dienos centras (4 paslaugos gavėjai),

* Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Radviliškio Viltis” (4 paslaugos gavėjai),

* Šiaulių miesto savivaldybės globos namai (4 paslaugos gavėjai).

Apsaugoto būsto paslaugų tikslas – sudaryti neįgaliesiems asmenims sąlygas savarankiškai tvarkyti asmeninį ir socialinį gyvenimą bendruomenėje, su pagalba palaikyti ir plėtoti turimus savarankiško gyvenimo įgūdžius, siekiant visiško jų savarankiškumo.

Pakruojo rajono savivaldybės Klovainių sutrikusio intelekto jaunuolių centras projektui įsipareigojo paslaugas teikti 3 metus ir nuolat jas teikti ne mažiau nei 4 paslaugos gavėjams. Pakruojyje šiam tikslui buvo išnuomotas 3 kambarių butas, kuriame apgyvendintos dvi merginos, iki tol gyvenusios globos institucijoje. Netrukus paslaugos gavėjų sąrašas pasipildė naujais apsaugoto būsto gyventojais, – dviem vyrais, kurie apsigyveno kitame dviejų kambarių bute Pakruojyje.

Paslaugos teikimo pradžioje buvo susitelkta ne tik į savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymą, socialinės darbuotojos Emos Stankevičienės dėka daug dėmesio skirta emociniam klimatui kurti, adaptuotis prie naujos pasikeitusios aplinkos ir greičiau įsilieti į vietos bendruomenę.  

Projekto dalyviai draugiškai sutaria su vietos bendruomene: bendrauja su kaimynais, dalyvauja namo susirinkimuose, tvarkingai ir reguliariai tvarko bendrą laiptinę. Namo gyventojai geru žodžiu atsiliepia apie vykdomo projekto gavėjus juos prižiūrinčiai darbuotojai.

Projekto dalyviai išsikėlė savų tikslų – pasirinko kuo norėtų užsiimti, įgauti darbinės patirties, prisiregistravo Užimtumo tarnyboje. Su tarnybos specialistais aptaria įsidarbinimo galimybes ir kitas siūlomas veiklas.

Apsaugoto būsto gyventojai dalyvavo net keliuose skaitmeninio raštingumo mokymuose, kurių  metu išmoko naudotis skaitmeniniais įrenginiais, saugiu internetu ir jo teikiamomis paslaugomis, e. dokumentų rengimo pagrindų, saugiai ir atsakingai naudotis informacinėmis technologijomis.

Paslaugos gavėjai stengiasi savarankiškai tvarkytis buityje, plėtoja savo turimus įgūdžius: tvarkosi namus, palaiko švarą, gaminasi valgyti, stengiasi kuo savarankiškiau spręsti iškilusias asmenines problemas ir tvarkytis reikalus. Padedant darbuotojai planuojasi savo mėnesio biudžetą, apsiperka, lankosi pas gydytojus, prasitęsia reikalingus vaistus, bendrauja su kitų įstaigų atstovais.

„Startavęs projektas neįgaliesiems suteikia visas galimybes savarankiškai tvarkyti savo asmeninį ir socialinį gyvenimą, o praėjus pusei metų galime tik pasidžiaugti jų pasiektais rezultatais ir darbais”, – sako Eglė Jurkutė projekto ekspertė Šiaulių regione.