Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Specializuota slauga ir socialinė globa netekusiems gebėjimų savarankiškai pasirūpinti savimi ir dalyvauti visuomenės gyvenime: laukiame Jūsų nuomonės

sirdisInstitucinės globos pertvarkos ekspertai parengė Specializuotos slaugos ir socialinės globos specializuotos slaugos ir socialinės globos namuose paslaugų vaikams ir suaugusiems asmenims su negalia teikimo tvarkos aprašo projektą. Kviečiame susipažinti ir teikti savo pastebėjimus, kuriems aspektams pritariate, o kuriuos siūlytumėte tobulinti. Jūsų nuomonių laukiame diskusijų forume. Norint diskutuoti forume, pirmiausia kviečiame užsiregistruoti.

Specializuotos slaugos ir socialinės globos specializuotos slaugos ir socialinės globos namuose paslaugų vaikams ir suaugusiems asmenims su negalia teikimo tvarkos aprašo projektas

1 priedo projektas

2 priedo projektas

3 priedo projektas

4 priedo projektas

Tvarkos aprašo projektas  nustato specializuotos slaugos ir socialinės globos paslaugų teikimo tvarką vaikams ir suaugusiesiems su negalia, kurie turi proto ir psichikos negalią (kompleksinę negalią), yra visiškai netekę gebėjimų savarankiškai pasirūpinti savimi ir dalyvauti visuomenės gyvenime.

Specializuotos slaugos ir socialinės globos paslaugų tikslas – užtikrinti specializuotos slaugos ir socialinės globos namuose apgyvendinto vaiko, suaugusio (senyvo amžiaus) asmens su negalia saugią, kuo artimesnę namams aplinką, kvalifikuotą kompleksinę pagalbą ir kitas paslaugas, kurios gerintų ar palaikytų sveikatą, mažintų raidos sutrikimus, ugdytų pažintinius ir socialinius įgūdžius, padedančius kuo ilgiau išlaikyti kuo stabilesnę psichinę ir fizinę būklę ir realizuoti asmenines galias bei gebėjimus.

Tai 24 valandas per parą teikiamų paslaugų visuma.