Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Su Marijampolės regiono savivaldybėmis aptarta institucinės globos pertvarkos eiga

MarijampoleMarijampolės savivaldybėje Marijampolės regiono savivaldybių merams pristatyta Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vykdomos institucinės globos pertvarkos eiga ir perspektyvos regione.

Tarp atrinktų pertvarkai stacionarių socialinės globos įstaigų yra įtraukti Didvyžių bei Kalvarijos socialinės globos namai, kuriuose teikiama globa proto negalią ar psichikos sutrikimų turintiems suaugusiems asmenims.

Kaip susitikimo dalyviams akcentavo ministerijos vyriausioji patarėja socialinės paramos klausimais Violeta Toleikienė, pertvarka planuojama sukurti nuoseklią ir koordinuotą pagalbos ir paslaugų sistemą, kuri leistų kiekvienam neįgaliajam gauti individualias, poreikius atitinkančias paslaugas, ir pagalba atsieitų pigiau. Šiuo metu globos įstaigose apgyvendinta daug ir specialiųjų poreikių neturinčių asmenų, o tie, kuriems tokių paslaugų reikia, neturi galimybių jas gauti. Pavyzdžiui, Kalvarijos globos namuose iš esamų 110 vietų tik 44 vietas užima gyventojai su nustatytais specialiaisiais poreikiais.

Atkreiptas dėmesys, kad trūksta paslaugų neįgaliems vaikams, likusiems be tėvų globos ir pastogės, taip pat reabilitacijos paslaugų tėvų namuose „prirakintiems“ neįgaliems suaugusiems vaikams, kurie patiria didelę atskirtį, ir kitokios specializuotos slaugos ir globos.

Iki spalio pradžios savivaldybių prašoma numatyti reikalingų socialinių paslaugų rūšis ir apimtis, plėtros projektų vykdytojus ir partnerius, galimas gauti iš ES fondų lėšas.

Parengta pagal Marijampolės savivaldybės informaciją