Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Tag: Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Sostinės regione

News is information about current events. This may be provided through many different media: word of mouth, printing, postal systems or through the testimony.

Naujienos

Teisė turėti Teisių

Nepaisant įsipareigojimų konvencijai, net  400 tūkstančių žmonių su intelekto negalia visoje Europoje tokios teisės neturėjo dėl jiems nustatytos globos, dalinai ar visiškai apriboto veiksnumo:

Visos balsavimo teisės žmonėms su intelekto negalia užtikrinamos 15 Europos sąjungos šalių: Airijoje, Vokietijoje, Švedijoje, Nyderlanduose, Italijoje, Suomijoje, Prancūzijoje, Austrijoje, Latvijoje, Ispanijoje, Slovakijoje, Liuksemburge, Graikijoje, Kroatijoje, Slovėnijoje.

8 Europos sąjungos šalys, tarp kurių yra ir Lietuva, suteikia ribotas balsavimo teises žmonėms su intelekto negalia: Belgija, Vengrija, Lietuva, Portugalija, Danija, Rumunija, Čekija, Malta.

4 šalys balsavimo teisės žmonėms su intelekto negalia nesuteikia visai: Estija, Bulgarija, Lenkija, Kipras.

Tęsti toliau