Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

UŽBAIGTI BENDRUOMENINIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ DARBUOTOJŲ IR ŠEIMYNŲ DALYVIŲ MOKYMAI

mokymu grafikasĮgyvendinant Institucinės globos pertvarkos projektą, 2019 m. liepos – 2020 m. gegužės mėn. vyko mokymai bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojams ir šeimynų dalyviams pagal GIMK (pagrindinę ir specializuotą) programą.

Per šį laikotarpį iš viso buvo apmokyti beveik 600 darbuotojai.

Mokymų metu naudoti atvejų aptarimo, darbo grupėse, vaidybinių žaidimų, filmų ar siužetų peržiūros bei aptarimo, refleksijos metodai, vyko individualūs susitikimai, dalyviai atliko namų darbus ir pildė savianalizės klausimynus.

Mokymų dalyviams buvo naudinga ne tik GIMK programa, bet ir buvimas kartu su kolegomis, dalinimasis savo patirtimis, galimybė kartu aptarti konkrečias situacijas, ieškoti sprendimų, gauti palaikymą, pastiprinimą. Lektorių nuomone, mokymų eigoje dalyviai drąsėjo, tapo aktyvesni, atviresni, išmoko labiau atpažinti ir reflektuoti savo jausmus.

Dalyviai, vertindami mokymus, teigiamai vertino lektorių kompetenciją ir patirtį, nuoširdų bendravimą, medžiagos dėstymo aiškumą, praktinių pavyzdžių gausą, įdomias diskusijas ir galimybę išsakyti savo nuomonę. Dalyviai džiaugėsi gautomis žiniomis ir teigė pritaikysiantis jas savo tiesioginiame darbe bei įgyta patirtimi pasidalinsiantys su kolegomis.