Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Vilkaviškyje klasterio dalyviai aptarė Marijampolės regione vykdomas Institucinės globos pertvarkos veiklas

Gegužės 11 d.  Marijampolės regione Vilkaviškio socialinės pagalbos centre susirinko  Institucinės globos pertvarkos klasterio dalyviai  apžvelgti Projekto ,,Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje“ eigą, veiklas, artimiausius planus.  Susitikimo metu taip pat aptarti Didvyžių ir Kalvarijos socialinės globos namų darbuotojų motyvacijos ir kompetencijos vertinimo rezultatai.

Apskrito stalo diskusijoje pasidalinta gerąja patirtimi, nuveiktais darbais, vykdomomis veiklomis: pristatytas Vilkaviškio rajono savivaldybės institucinės globos pertvarkos planas, Šakių rajono savivaldybės Šeimynų veiklos organizavimo ypatumai, naujų socialinių paslaugų – Bandomosios socialinių globėjų veiklos užtikrinimo  ir socialinių globėjų  paslaugų organizavimas Lazdijų savivaldybėje, VšĮ  „Vilties žiedas“ organizuojama laikino atokvėpio paslauga įstaigoje.

Susitikime dalyvavo Marijampolės regiono pertvarkos procesų ekspertė Laimutė Bagdanavičienė, UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“ vyr. konsultantė, lektorė Jūratė Griciūtė, Vilkaviškio rajono savivaldybės Socialinės paramos ir sveikatos priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė l. e. skyriaus vedėjo pareigas Dženita Sabašinskienė, Šakių rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriaus vedėja Leonora Pocevičiūtė,  Lazdijų rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriaus vedėja Lina Margelienė, VšĮ  „Vilties žiedas“ MSPC direktorė Dalia Diktorienė ir kt.