Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Vilniaus regionas ruošiasi permainoms neįgaliųjų globos srityje

komandaVilniaus regiono savivaldybių merams, savivaldybių administracijų, nevyriausybinių organizacijų (NVO) sektoriaus atstovams, socialinių globos įstaigų vadovams pristatyta Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vykdomos institucinės globos pertvarkos eiga ir planuojami veiksmai Vilniaus regione neįgaliųjų srityje.

Tarp Lietuvoje pertvarkai atrinktų 11 stacionarių socialinės globos įstaigų viena įsikūrusi Vilniaus regione. Tai – Pabradės socialinės globos namai. Juose gyvena 170 proto negalią ar psichikos sutrikimų turinčių asmenų. Iš jų 16 yra vaikai, 154 – suaugę asmenys.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje vykusio susitikimo metu ministerijos vyriausioji patarėja socialinės paramos klausimais Violeta Toleikienė pristatė pranešimą „Pabradės socialinės globos namų pertvarka Vilniaus  regiono kontekste“, kuriame apžvelgė šios pertvarkomos įstaigos situaciją: gyventojų skaičių, teikiamas paslaugas, gyventojų paslaugų finansavimo šaltinius, darbuotojų pasirengimą naujų formų paslaugų teikimui, gyventojų pasiskirstymą pagal savivaldybes.

Pasitarime akcentuota, kad pertvarkos tikslas – nuosekli ir koordinuota pagalba bei paslaugų sistema, kuri  sudaro galimybę kiekvienam neįgaliajam gauti individualias, jo konkrečius poreikius atitinkančias paslaugas. Vertinant iš ekonominės perspektyvos, tokia pagalbos forma kainuoja pigiau.

Iki 2018 m. spalio pabaigos Vilniaus regiono savivaldybių prašoma numatyti  kiekvienoje konkrečioje savivaldybėje reikalingas socialines paslaugas, jų rūšis ir apimtis, siūlomus infrastruktūros objektus, plėtros projektų vykdytojus ir  partnerius, preliminariai paskaičiuoti sėkmingam pertvarkos proceso užtikrinimui reikalingas lėšas.

Pagal savivaldybių parengtus plėtros projektus, socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu sudaryta darbo grupė, bendradarbiaujant su savivalda, nevyriausybinėmis organizacijomis, rengs Vilniaus regiono socialinių paslaugų infrastruktūros tinklo plėtros plano projektą.