Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis vizituose domisi vykdoma institucinės globos pertvarka

Tradiciškai kiekvieną savaitę socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis su komanda skiria vizitams po Lietuvos regionus – lankosi savivaldybėse, kur susitinka su merais, skyrių darbuotojais, nevyriausybinių asociacijų atstovais, vietos bendruomene, vyksta į vaikų globos namus, bendruomeninius, grupinio gyvenimo namus, kitas globos institucijas. Tokių vizitų tikslas – nuodugniai ir praktiškai susipažinti su kiekvieno rajono socialinėmis problemomis, iniciatyvomis, stiprybėmis, iššūkiais.

Savivaldybėse ministras išsamiai domisi regionuose vykdoma institucinės globos pertvarka. L. Kukuraičio teigimu, svarbu padėti ir toms savivaldybėms, kurios nedalyvauja Pertvarkos projekte, nes svarbus yra visos Lietuvos be vaikų globos namų matymas. Ministras vizito metu apsilankė Skalvijos vaikų globos namuose, juose su direktoriumi ir darbuotojais aptarė įstaigos pertvarkos planus.

„Kartoju savivaldybėms, kaip svarbu išgirsti vieniems kitus, kalbėtis, analizuoti, semtis patirties, inicijuoti klausimus ir kartu juos spręsti. Labai svarbus bendradarbiavimas tarp ministerijos, savivaldybės ir nevyriausybinių organizacijų. Ministeriją aš įsivaizduoju tik tokiame nuolatiniame dialoge“, – pristatydamas prioritetinius ministerijos darbus – skurdo ir nelygybės mažinimą, šeimų ir vaikų apsaugos didinimą bei piliečių socialinę atsakomybę – viešėdamas Šilalės bei Jurbarko rajono savivaldybėse teigia L. Kukuraitis.

Ministras susitikimuose skatina aktyvesnius globėjų ir bendruomenių judėjimus, kad stiprėtų nevyriausybinės organizacijos, tapdamos maksimaliai stipriais savivaldybių partneriais. Taip pat jis akcentuoja kompleksinių paslaugų plėtros būtinybę, atvejo vadybininko pareigybės, mobilios komandos, vaikų dienos užimtumo centrų svarbą, šeimų stiprinimą, tėvystės įgūdžių skatinimą. Pasak ministro, „ugdomasis santykis šeimoje ypač svarbi investicija“.

Šilalės rajone išryškinta pagrindinė problema – vaikų dienos centrų ir socialinių globėjų trūkumas. Jurbarko rajone pažymėti socialinio darbuotojo darbo sunkumai, visuomenės pagarbos šiai profesijai trūkumas. Nerimą kelia mažėjantis Jurbarko gyventojų ir didėjantis rizikos šeimų skaičius. Šiame rajone akivaizdus poreikis investuoti į prevencinės pagalbos šeimai ir vaikams paslaugas.

Taip pat abejose savivaldybėse keltas socialinių darbuotojų ir vaikų psichologų trūkumo klausimas.

Be aptartų problemų ir iššūkių, rasta ir kuo pasidžiaugti. Šilalės rajone gerai išvystyta Priklausomybių programa, kiekvienoje seniūnijoje vyksta anoniminių alkoholikų susitikimai. Taip pat pastebėta, kad šiame rajone betarpiškai ir kompleksiškai dirbama su socialinės rizikos šeimomis, kas duoda teigiamų rezultatų. Šilalės rajone yra daug įgyvendinamų prevencinių programų.

Jurbarko rajone nevyriausybinės organizacijos taip pat pristatė savo veiklas, iškėlė rūpimus klausimus, kas rodo glaudžią organizacijų ir savivaldos partnerystę.