Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Tęsiami pertvarkos eigos ir perspektyvų pristatymai Šiaulių regiono savivaldybėms

susitikimasPo institucinės globos pertvarkos eigos bei planuojamų veiksmų Šiaulių regione neįgaliųjų srityje pristatymo Šiaulių regiono atstovams, tęsiami susitikimai su regiono savivaldybių vadovais ir administracijų atstovais. Šią savaitę Šiaulių regiono institucinės globos pertvarkos ekspertė Eglė Jurkutė pertvarkos aktualijas pristatė Akmenės rajono savivaldybėje.

Pagrindinis pertvarkos tikslas – suformuoti nuoseklią ir koordinuotą pagalbos ir paslaugų sistemą, kuri sudarytų galimybes kiekvienam neįgaliam vaikui, likusiam be tėvų globos vaikui, neįgaliam asmeniui gauti individualias, atitinkančias poreikius, paslaugas ir reikiamą pagalbą. Taip pat norima šiuos žmones įtraukti į bendruomenės gyvenimą ir paskatinti jame dalyvauti, nepatiriant socialinės atskirties.

Iki spalio 10 d. savivaldybės prašoma numatyti planuojamas socialinių paslaugų rūšis ir apimtis, siūlomus infrastruktūros objektus, preliminarų lėšų poreikį, galimus plėtros projektų vykdytojus ir partnerius.

Kaip akcentuoja pertvarkos ekspertė Eglė Jurkutė, savivaldybėms labai svarbu atsakingai parengti planus, kad tolesnės pertvarkos veiklos būtų tęsiamos sklandžiai ir atneštų maksimalią naudą vietos žmonėms su negalia bei jų artimiesiems.

Primename, kad į socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintą atrinktų pertvarkai stacionarių socialinės globos įstaigų sąrašą įtraukti Akmenės rajone veikiantys Ventos socialinės globos namai, kuriuose įsikūrę vaikai ir suaugusieji, kuriems nustatyta proto negalia ar (ir) psichikos sutrikimai. Globos namuose gyvenančių asmenų individualūs poreikiai yra įvertinti specialiomis metodikomis ir remiantis jomis yra parengtas įstaigos pertvarkos planas.